BIOENERGIJA

Znanstvenici su stoljećima proučavali organsku i anorgansku materiju, mjerili, dokazivali, otkrivali, cijepali atome, analizirali atomske čestice. Otkrića su bila moćna, vrijedna, bili su to krupni koraci u razvoju ljudske misli. Ali fizika je također shvatila da se široki spektar neistraženih pojava zbiva na pod atomskoj razini. Došlo se najzad do subatomskih čestica i otvorio se jedan tajanstveni svijet u kome je sve vibriralo na finijim razinama, u čistoj energiji. Mi smo energija, naš je svijet energija, i naša misao, i djela, sve ono što jesmo, mislimo ili činimo, vibrira finim vibracijama izvan dosega naših fizičkih čula. Univerzum je velika Misao, a čovjek je njen dio. Moderni kvantni znanstvenici rekli bi da je sve val, frekvencija, a materijalni svijet samo je gruba slika, hologram u jednom velikom energetskom polju.

Znanja o iscjeljivanju bioenergijom nisu bila nepoznata starim civilizacijama pa čak ni „primitivnim“ plemenskim zajednicama. Tragove o liječenju energijom putem dodira nalazimo u formi crteža, zapisa, usmene tradicije. Čak je i Hipokrat, čuveni antički liječnik i otac medicine, znao za iscjeljivanje dodirom i prakticirao ga je. Zapadna civilizacija je dublje uvide o iscjeljivanju bioenergijom masovnije prihvatila i proučavala tek u 20. stoljeću.

Puno je toga obavijeno velom tajanstvenosti, čovjek još istražuje, otkriva i tumači. Koliko je zaista razvitak ljudske vrste bio cijelim svojim tijekom progresivan! I koliko je ljudska spoznaja ostajala često zaglavljena u višestoljetnim zabludama, usmjeravana u krivom pravcu, tapkala u mraku, suzbijana u svom prirodnom razvitku! Razvoj medicine učinio je puno za dobrobit čovječanstva, liječilo se tijelo na fizičkoj razini, ali se puno puta morala priznati nemoć u rješavanju stanja koja medicina, praćena farmakologijom, nije mogla riješiti, barem ne u cijelosti. Poboljšanja su bila izvan dosega svih raspoloživih medicinskih ili medikamentoznih rješenja. Zašto? Bolest se u takvim stanjima mogla rješavati samo na onim segmentima koja su konvencionalnoj medicini i farmakologiji bila nepristupačna, nedostupna i samim tim - nerješiva. Bolest je ostala pritajena u sferama netjelesnog, energetskog. Začahurena, uporna, neumoljiva, izazivala je konvencionalne metode liječenja na dvoboj, u kome se od starta naslućivao pobjednik. Bolest i medicina – u zapadnoj su civilizaciji često ostajale u neravnopravnoj borbi, u kojoj je medicini često nedostajalo pravo oružje. Ili možda saveznik?! Bilo je nužno korijene obolijevanja tražiti negdje drugdje, prići im na izvantjelesnoj, nad tjelesnoj razini. A to je bilo moguće samo energetskim, ne fizičkim metodama.

"Onog dana kad znanost počne proučavati ne fizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovat će više nego u ranijim stoljećima svoje povijesti." - Nikola Tesla

Današnja je konvencionalna (alopatska) medicina sve tolerantnija spram komplementarnih metoda i sve je više zdravstvenih djelatnika koji u svom radu primjenjuju neku od komplementarnih metoda. Sve je više javnih inicijativa da se komplementarne metode uklope s konvencionalnim načinom liječenja u jedan moćan i efikasan sustav zdravstvene skrbi. Polako se prevazilazi dugo ukorijenjena praksa da se pomoć od komplementarnih metoda zatraži tek onda kada alopatska medicina zataji ili kao očajničko traženje rješenja u bezizlaznim situacijama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 80 % svjetske populacije koristi se nekom od komplementarnih metoda. O uspjesima najbolje svjedoče mnogi koji su nekim od komplementarnih puteva došli do poboljšanja svog tijela.

Čovjeku je dato prirodno, božansko pravo da raste u svom znanju, razvoju, širi svoja iskustva i da nikada svoj um ne zatvara za nova iskustva. To je naša obaveza prema samima sebi. 

"Ruka je organ nad organima, oruđe nad oruđima.“ - Aristotel

Duša i tijelo nisu dvije polovice prerezane jabuke. Oni se prožimaju u nedjeljivoj povezanosti. Pravi pristup znači holistički pristup čovjeku kao cjelovitom biću. Bolest se ne treba tretirati isključivo simptomatski selektivno i medikamentozno, jer je u procesu istinskog i dubokog iscjeljivanja najvažniji faktor samoiscjeljenje. Iscjeljivanje je interakcija u kojoj aktivno koreliraju i terapeut i pacijent. Bioterapeut provodi kozmičku informiranu energiju koja nepogrešivo zna svoj put, a pacijent je prima u svoje biopolje započinjući tako proces samoiscjeljivanja. Putanja od našeg bića do vječnih znanja Univerzuma ( i obrnuto) nepogrešivo vođena i pređena energetskim putem, prelazi se u trenu. Prostor i vrijeme u iscjeljivanju nisu nikakva prepreka za energetski kontakt. Iscjelitelj se povezuje s kozmičkom energijom kao univerzalnom riznicom, koristi svoje tijelo kao antenu, a određenim pokretima ruku usmjerava energiju prema pacijentu. Pacijent je prima u svoje biopolje (bioplazmu, auru, energetsko tijelo...), suptilni otisak materijalne fizičke pojavnosti. Postoji puno različitih bioenergetskih tehnika, neke ne priznaju svjesno upravljanje energijom pa jednostavno polažu ruke na bolesnika, neke metode kombiniraju pokrete ruku i polaganje, a moćna metoda koju je kreirao iscjelitelj Zdenko Domančić uspješno kombinira sedam osnovnih tehnika u terapeutskom radu.

 

Univerzum nam otvara puteve ka svom neiscrpnom izvoru snage i znanja. Na nama je da taj potencijal iskoristimo na pravi način. Jedini pravi način – znanje koje je u službi čovjeka, njegovog razvitka i humanosti.

INTERVJU SA SVEĆENIKOM NADBISKUPOM BOLESLAWOM PYLAKOM
«NEZNANJE JE OPASNO»
PISMO NADBISKUPA BOLESLAWA PYLAKA
BIOTERAPIJA I RADIESTEZIJA U SVJETLOSTI NAUKE KATOLIČKE CRKVE
Sa stranice www.zdenkodomancic.com